Home

ZICHT OP HET OPENBAAR DOMEIN

Georganiseerd door FLAGIS i.s.m. Informatie Vlaanderen

 

Om goede beslissingen te nemen over het aanleggen, het beheren en de toekomst van het openbaar domein zijn terreingegevens hierover van groot belang. De vraag is welk zicht ik wil op dit openbaar domein en voor welke toepassingen kan ik dit gebruiken? Heb ik nood aan een zicht vanuit de lucht of een zicht vanuit een passant? Welke nauwkeurigheid heb ik nodig? Kan ik dat in een digitaal model gieten? Hoe volg ik het onderhoud van mijn terreinassets op? Welke analyses kan ik uitvoeren om te voorspellen hoeveel mijn onderhoud zal kosten? Welke tools bestaan er om een toekomstbeeld te visualiseren en te communiceren? Welke analyses kan ik uitvoeren om het toekomstige beeld te bepalen?
Het zijn maar enkele vragen die in de praktijk voorkomen.


Om een antwoord te vinden op deze en andere vragen organiseert FLAGIS in samenwerking met Informatie Vlaanderen op 8 oktober 2019 een studiedag met als thema: ‘Een zicht op het openbaar domein’.


Deelname is gratis mits registratie!

De studiedag bestaat uit 2 delen:


 • In een eerste deel (9u30 tot 11u30) voorzien we productpresentaties vanuit de FLAGIS sponsorleden. Verschillende bedrijven tonen welke oplossingen ze hebben om de beheerders van het openbaar domein te ondersteunen. Er komen uiteenlopende topics die met het thema te maken hebben aan bod. Het Inwinnen ruwe data (Mobile Mapping beelden, oblieke en orthofoto’s, puntenwolken, satelliet beelden…), Software voor het ontsluiten en verder verwerken van ruwe data, datamodellen voor het opslaan van gegevens met betrekking tot het openbaar domein, business cases die het gebruik van de data aantonen (vb. beheer van het openbaar domein, beslissingsondersteuning voor het aanpassen van het openbaar domein, indicatoren voor het beleid, etc.).


         Volgende bedrijven geven een korte pitch:


  • Cyclomedia
  • ESRI Belux
  • Eurosense: Eurosense viert dit jaar zijn 55 jarig bestaan. Nog steeds staan wij Europees aan de top op het gebied van inwinning en verwerking van geodata. Op deze studiedag willen wij U onze twee nieuwste sensoren en hun mogelijkheden toelichten: de Vexcel Ultracam Eagle M3 (fotogrammetrische camera) en de Riegl VQ1560-II (laserscanner)
  • Geo Solutions: binnen het domein van de GEO-ICT sector wordt al heel wat geïnvesteerd op het vlak van inventarisatie van kabels en leidingen. Het gebruik van deze informatie op het terrein is echter beperkt. Gezien veel van de gebruikers van de informatie van het openbaar domein geen GIS experts zijn kunnen kaarten vaak onvoldoende intuïtief inzicht geven in de situatie in de ondergrond. Binnen Geo Solutions hebben we een prototype gebouwd om leidingen te visualiseren op basis van augmented reality. Via deze toepassing, op basis van de hololens, kunnen leidingen in het openbaar domein eenvoudig gevisualiseerd worden.
  • GIM: de grote hoeveelheid aan verzamelde data over het openbaar domein controleren, structureren, samenbrengen in een coherent geheel en in de juiste vorm aanbieden en integreren in de dagelijkse processen van de medewerkers... GIM werkt voor u de nodige tools uit om uw (geo)databeheer te stroomlijnen.
  • GlobeZenit: een klare kijk op de bestaande situatie! Via Mobile Mapping, 360° beelden, laser data en orthofoto’s biedt GlobeZenit overheden en nutsmaatschappijen een gedetailleerd zicht op de assets van het openbaar domein.  Onze GIS experten integreren de data in bestaande systemen en kunnen op basis van deze data grootschalige inventarisaties uitvoeren die een efficiënt assetbeheer ondersteunen.
  • Image-V: IMAGE-V brengt het openbaar domein in beeld vanop de weg. We combineren de bestaande 360° Beeldendatabank van Vlaanderen met nieuwe mobile mapping data in de 3DMappingCloud. Deze software zorgt ervoor dat je rechtstreeks in je eigen GIS- of CAD-software zoals QGIS, ESRI en AutoCAD metingen en inventarisaties kunt uitvoeren. Kies zelf de updatefrequentie en combineer de 360°beelden en puntenwolken met andere geo-informatie zoals orthofoto’s, oblieke foto’s, scandata, 3D ontwerpen, enz.
  • SIGGIS: SIGGIS is, samen met zijn partner CEVI/Logins, een gekende integrator van ArcGIS en Geocortex in België en buitenland. Een van onze focuspunten is hergebruik van kennis en tools. Als zodanig lanceren wij vanaf deze maand onze eerste add-in op de Esri Marketplace. Tijdens deze studiedag zullen wij u RealView presenteren; een add-in voor ArcGIS Pro waarmee u eigen foto’s kunt inladen, om deze samen en gesynchroniseerd te bekijken met Google Streetview en Bing’s Bird’s Eye. RealView is een waardevolle tool waarmee uw “situational awareness” van het openbaar domein vergroot.
  • Vansteelant (Plan3D)


 • In een tweede deel (12u-13u) organiseren we een debat tussen verschillende potentiele gebruikers van de data en gaan we in op welke noden de gebruikers hebben. Wat is de zin/onzin van nauwkeurigheid van inwinning (cm vs m), Kijken of meten, aparte aankoop of groepsaankoop, eigendomsrecht of gebruiksrecht, mogelijkheden en noden met betrekking het gebruik in de dagelijkse praktijk, etc


         Aan het debat nemen volgende sprekers deel:

  • Filip Broekaert (Fluvius)
  • Natasha Blommaert (Agentschap Wegen en Verkeer)
  • Wouter Verhelst (Intergemeentelijk GIS-Coördinator - WVI)
  • Kris Lentacker (Informatie Vlaanderen)
  • Maxim Chantillon (Instituut voor de Overheid - KUL)


Werkgroep OSLO Openbaar Domein


Aansluitend aan de studiedag is er een Werkgroep rond OSLO-OD (Open standaarden voor linkende organisaties – thema openbaar domein).Het applicatieprofiel en vocabularium OSLO Openbaar Domein zijn sinds oktober 2018 gepubliceerd als data standaard. Ondertussen zijn al verschillende partijen aan de slag gegaan met de standaard en zijn er al afstemmingsoefeningen (o.a. met OTL) gebeurd. Hierbij zijn een aantal issues geïdentificeerd en gelogd. We willen dan ook graag de werkgroep samen roepen om een aantal van de issues die de voorbije maanden naar boven zijn gekomen, samen met de nog openstaande issues uit de eerste versie die nu gepubliceerd werd, te behandelen. Dit met het oog op het publiceren van een nieuwe (minor) versie van de standaard.


Praktische info:


 • Datum: 8 oktober 2019
  • 9u - 13u: studiedag
  • 14u - 16u: werkgroep


 • Koffie vooraf, tijdens de pauze en een afsluitende broodjeslunch wordt voorzien


 • Locatie: Herman Teirlinckgebouw

  (site Tour & Taxis) te Brussel

Save the date - aankomende events!

  • 16 december 2019: FLAGIS academic session ‘OGC-API ofte de nieuwe WFS'


Wil je onze werking steunen? Dat kan! Flagis is steeds op zoek naar nieuwe sponsors. Stuur ons een bericht via de contactpagina.